Bæredygtighed og socialt engagement hos Gharieni

Bæredygtighed og socialt engagement har i mange år været en høj prioritet for os som virksomhed inden for wellness- og sundhedssektoren. For at gøre vores produktion og logistik mere bæredygtig har vi hos Gharieni investeret meget i de seneste år for at forbedre vores CO2-balance.

Plant my tree

Siden 2007 har PLANT-MY-TREE® gennemført skovrejsningsprojekter med henblik på CO²-kompensation i hele Tyskland. Målet er miljø- og klimabeskyttelse i Tyskland, dvs. hvor vores CO²-emissioner også finder sted.
Siden 2020 har PLANT-MY-TREE® også gennemført skovomdannelses- og skovbeskyttelsesprojekter ud over den indledende skovrejsning og lægger stor vægt på et højt niveau af biodiversitet. Her tages der hensyn til de regionale forhold, og der plantes om muligt blandede skove. I løbet af årtier skaber dette et naturligt levested for insekter og dyr.
PLANT-MY-TREE® blev certificeret i henhold til DIN ISO 9001:2015 af TÜV Rheinland i begyndelsen af 2020.

www.plant-my-tree.de

Fotovoltaisk system

For at forsyne vores køretøjer og vores produktion med tilstrækkelig grøn elektricitet bruger vi allerede store solcelleanlæg flere steder.

E-køretøjer

Vi har konverteret vores firmaflåde til elbiler siden 2020. Andelen af elbiler i vores virksomhed er allerede over 60 %. Flere køretøjer vil blive udskiftet til elbiler i fremtiden for yderligere at øge andelen af elbiler i vores køretøjer.

Ladestationer

Vi tilbyder naturligvis vores medarbejdere og kunder en gratis ladestation til elbiler. Vores lokationer i Moers og i Holland er allerede udstyret med hurtigopladningsstationer. Flere steder vil følge efter.

Produktion med 100 % grøn elektricitet

Elektricitet til vores produktion, som vi ikke selv kan producere, skal købes fra vores lokale elforsyning. Dette sker 100 % med grøn elektricitet fra vedvarende energikilder.

Klimaneutral skibsfart

Vi samarbejder i vid udstrækning med logistikudbyderne DPD og UPS. Begge udbydere arbejder på en klimaneutral måde.

Caritas

I mere end 15 år har vi arbejdet sammen med Caritas Werken i Moers, som tilbyder uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder til mennesker med psykiske og fysiske handicaps. Fra de velgørende værksteder får vi f.eks. emballagematerialer eller elektriske komponenter.