Databeskyttelsespolitik

Ansvarlig:
Gharieni Group GmbH
Gutenbergstr. 40
47443 Moers

Juridisk repræsenteret af virksomhedens CEO:
Sammy Gharieni

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger:
Jan Besold
Fischenicher Str. 10
50354 Hürth
datenschutz@gharieni.com
Telefonnr. +49 (0) 2841 – 8 83 00 0

Formål
I henhold til den tyske telemedielov og EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er vi ansvarlige for at informere dig på et enkelt sprog om indsamling, videregivelse ved transmission, opbevaring og behandling af dine personoplysninger. Først vil vi informere dig om emnet, om vores team og vores serviceydelser, og om hvordan oplysninger indsamles.

Personoplysninger
I henhold til Artikel 4, stk. 1 i GDPR forstås der ved “personoplysninger”: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (…); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.”

De oplysninger, vi indsamler, behandler eller bruger om dig
For at vi kan tilbyde dig bestemte serviceydelser, skal vi bruge nogle af dine personoplysninger. Vi informerer dig om dette på følgende måde:
Indsamling af personoplysninger af tekniske årsager
Hver gang, du besøger vores websted, indsamler vi automatisk oplysninger, som din browser sender til vores server. De indsamlede oplysninger omfatter:

• Type og version af din browser
• Dit operativsystem
• Den indtastede URL-adresse
• Datoen og klokkeslættet for visningen af siden
• Din IP-adresse (se nedenfor)

Vi har ingen muligheder for at associere disse oplysninger med dig, og aggregerer ikke disse oplysninger med andre datakilder. Varighed af opbevaringen er maksimalt 7 dage.

IP-adresser
Forklaring: På dette websted gemmes der i princippet ingen hele IP-adresser, eller de slettes straks, efter at brugen af webstedet ophører (se undtagelser ovenfor). På webserverniveau finder en standardiseret fremmedgørelse af ID’et sted, hvilket medfører, at der gemmes en standard-IP-adresse “123.1.1.1” i logfilen (adgangslog og fejllog) i stedet for den faktiske IP-adresse. Frembringelse af en personlig reference er herefter ikke længere mulig. Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores “interesse” i medfør af Artikel 6, stykke 1, litra f er driften af dette websted og implementeringen af beskyttelsesmålene fortrolighed, integritet og oplysningernes tilgængelighed.

Kontakt via e-mail
Hvis du kontakter os via e-mail, skal vi bruge dine personoplysninger. Vi indsamler, behandler eller bruger udelukkende dine personoplysninger i det omfang og så længe, vi skal bruge dem for at kunne levere vores serviceydelser til dig. Vi sletter dine personoplysninger, når vi har leveret vores serviceydelser til dig, medmindre lovgivningen pålægger os at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Vær opmærksom på vores særlige instrukser, hvis du ansøger om en stilling hos os via e-mail eller giver os oplysninger med henblik på at etablere et forretningssamarbejde.

Kontaktformular
Hvis du ønsker at kontakte os, kan du bruge kontaktformularen. For at bruge kontaktformularen skal vi have følgende oplysninger:

• Fornavn
• Efternavn
• E-mailadresse
• Emne
• Din tekstmeddelelse

Vi bruger dine personoplysninger til at besvare din henvendelse. Efter behov vil de oplysninger, du har givet os, blive videresendt til den person, der er ansvarlig for at håndtere din henvendelse. De oplysninger, du har indtastet, sendes via en sikker https/SSL-forbindelse. Dine oplysninger slettes efter færdigbehandling af henvendelsen inden 90 dage, medmindre en længere opbevaring kræves af hensyn til sporbarhed, kundeservice eller retlige forhold.

Katalogforespørgselsformular
Til bestilling af vores katalog online kan du bruge katalogforespørgselsformularen. For at du kan bruge katalogforespørgselsformularen, skal vi bruge følgende oplysninger:

• For- og efternavn
• Adresse
• Virksomhed/tilknytning
• E-mailadresse

Det er frivilligt, om du vil give os yderligere oplysninger som f.eks. momsnummer, dit websted, telefonnummer og øvrige oplysninger om dine interesser. Disse oplysninger er ikke påkrævede. Vi bruger de oplysninger, du har givet os, til at besvare din henvendelse og sende dig de ønskede kataloger. Efter behov vil de oplysninger, du har givet os, blive videresendt til den instans, der er ansvarlig for din henvendelse. De oplysninger, du har indtastet, sendes via en sikker https/SSL-forbindelse. Dine oplysninger slettes efter færdigbehandling af henvendelsen inden 90 dage, medmindre en længere opbevaring kræves af hensyn til sporbarhed, kundeservice eller retlige forhold.

Databehandling med henblik på ansøgninger om ansættelse
Vi tilbyder mulighed for at ansøge om ledige stillinger på vores websted. Udvalgte medarbejdere hos os er ansvarlige for at håndtere disse henvendelser, og du er velkommen til at sende din ansøgning og bilag til dem. Efter at have gennemgået dokumenterne vil vi informere dig om resultatet af gennemgangen. Hvis vi ikke vælger dig som ny medarbejder, blokerer vi dine personoplysninger og sletter dem efter en periode på maksimalt fem måneder.

Databehandling med henblik på fremtidigt forretningssamarbejde
Hvis du kontakter os med henblik på et fremtidigt forretningssamarbejde (f.eks. hvor du beskriver det forhold, der skal undersøges, stiller et specifikt spørgsmål, sender dokumenter), opbevarer vi denne e-mail i vores system. Hvor længe vi kan bruge din e-mail og eventuelle vedhæftede bilag afhænger af dine særlige behov, modtagere eller kategorier af modtagere.
Alle oplysninger, der indsamles via vores websted, opbevares udelukkende på vores interne servere. Indholdet af e-mails er udelukkende tilgængeligt for vores medarbejdere og vil blive behandlet strengt fortroligt. Vi deler kun data, som vi har registreret under dit/dine besøg på vores websted, med tredjeparter, hvis
lovgivningen eller en retskendelse pålægger os det eller for at retsforfølge cyberangreb på vores infrastruktur i overensstemmelse med strafferetten og/eller civilretten.

Retsgrundlag
Vi bestræber os generelt på udelukkende at behandle dine personoplysninger med dit samtykke – f.eks. i forbindelse med nyhedsbrevet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Dog kan vi også behandle dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR for at forfølge en legitim interesse (f.eks. for at indgå et forretningssamarbejde etc. – her også i medfør af artikel 6, stk. 1, litra b). Vi behandler og opbevarer data inden for rammerne af den retlige forpligtelse, vi har til at opfylde kontraktgrundlaget, f.eks. for at overholde skattemæssige og kommercielle opbevaringsperioder (artikel 6, stk. 1, litra c). Såfremt vi er forpligtede til at levere personoplysninger på den juridisk eller kontraktligt foreskrevne måde, eller såfremt dette er nødvendigt for indgåelsen af en kontrakt, vil vi træffe foranstaltninger med henblik på dette.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande
Databehandleren har til hensigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland som f.eks. USA i overensstemmelse med EU-US Privacy Shield, der regulerer tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. Dine oplysninger vil blive overført til de nedenfor anførte virksomheder og vil blive behandlet med henblik på følgende formål:

Google Maps’ indsamling og brug af data
For at kunne planlægge vejbeskrivelser og ruter og for at kunne vise vores placering er Google Maps API integreret på denne side for at vise geografiske oplysninger. Desuden vil vi gerne dokumentere den verdensomspændende udbredelse af vores kvalitetsprodukter, og hvor du kan prøve vores produkter, f.eks. mens du er på ferie. Til dette formål bruger vi kort fra Google. Google Maps er et tilbud fra Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Når Google Maps bruges, indsamler, behandler og bruger Google også oplysninger om de besøgendes brug af Maps’ funktioner på webstederne. Yderligere oplysninger om Googles databehandling findes i Googles databeskyttelsespolitik. Brugen af Google Maps er i vores interesse, idet brugen har til formål at skabe en attraktiv præsentation af vores onlinetilbud og gøre det nemt at finde de steder, vi har oplyst på webstedet, og de steder, hvor man kan finde vores produkter. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Brug af ajax/googleapis/jquery
På vores websted er der integreret såkaldte biblioteker, hvilket forenkler brugen af webstedet. Til dette formål uploader Google en “jquery”. Dette bibliotek er et tilbud fra Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Når du besøger vores websted, sender din browser din IP-adresse til Google. Se Googles databeskyttelsespolitik på https://www.google.com/policies/privacy/ for at få yderligere oplysninger om Googles indsamling og brug af data og dine rettigheder og måder, du kan beskytte dit privatliv på. Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores “interesse” i medfør af artikel 6, stykke 1, litra f er driften af dette websted.

Webstedsanalyse/sporing:
Cookies: I visse områder på vores websted bruger vi cookies for at kunne spore og genkende de besøgendes præferencer og for at kunne designe og opdatere webstedet i overensstemmelse dermed. Dette muliggør nemmere navigation og en høj grad af brugervenlighed på et websted. Cookies hjælper os også med at identificere særligt populære områder på vores websted. Cookies er små filer, der gemmes på en besøgendes harddisk. De gør det muligt at gemme information i en vis periode og at identificere den besøgendes computer. For at opnå bedre vejledning og individuelle resultater for brugeren benytter vi permanente cookies. Vi bruger også såkaldte sessioncookies, der automatisk slettes, når du lukker din browser. Du kan indstille din browser, så den informerer dig om placeringen af cookies. På denne måde bliver brugen af cookies gennemskuelig for dig. Vigtigt: Hvis du fuldstændig udelukker brugen af cookies, kan du muligvis ikke bruge enkelte funktioner på vores websted.

Vi bruger følgende kategorier af cookies på vores websted:
• Nødvendige cookies
• Performance cookies
• Funktionalitets-/brugertilpassede cookies

Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige, for at du skal kunne navigere på webstedet og bruge dets funktioner som f.eks. at få adgang til adgangskodebeskyttede områder. Uden disse cookies vil vi ikke kunne levere visse af de serviceydelser, du anmoder om. Vi bruger nødvendige cookies til unik identificering af registrerede brugere, så de genkendes under deres besøg, og når de besøger webstedet igen.
Performance cookies: Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan besøgende bruger et websted, f.eks. hvilke sider de oftest besøger, og om de modtager fejlmeddelelser fra websteder. Disse cookies indsamler ikke data, der kan bruges til at identificere besøgende. Alle de oplysninger, der indsamles via disse cookies, er anonyme og har udelukkende til formål at forbedre webstedets funktionalitet og service. Vi bruger således performance cookies til at kompilere statistik over, hvordan vores websted bruges, og til at se, hvor effektive vores reklamekampagner er.

Funktionalitets-/brugertilpassede cookies: Disse cookies gør det muligt for websteder at huske en besøgendes tidligere angivne oplysninger (f.eks. brugernavn eller sprog) for at levere optimerede, personlige funktioner. Disse cookies bruges også til at bevare de indstillinger, du foretager på webstedet (som f.eks. skrifttype og skrifttypestørrelse og andre indstillinger, der kan tilpasses). De har også til formål at levere de serviceydelser, du anmoder om, som f.eks. når du ønsker at se en video. Disse cookies kan ikke spore din browseraktivitet på andre websteder. Vi indsamler ikke oplysninger om dig, som kan bruges til markedsføringsformål, og er ikke i stand til at fastslå, hvor du surfede på internettet uden for vores websted. Vi bruger således funktionalitets-/brugertilpassede cookies til at genkende dig, når du besøger vores websted igen, og til at tilpasse indhold og gemme dine præferencer.

Facebook-knap
Vi bruger Facebook-knappen til det sociale netværk facebook.com, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Du kan genkende Facebook-knappen på Facebook-logoet eller “Like-knappen” (“Synes godt om”). Hvis du er logget på som medlem af Facebook, tildeler Facebook disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto. Når du bruger Facebook-knappen (f.eks. når du klikker på knappen og skriver en kommentar), sendes de tilsvarende oplysninger direkte fra din browser til Facebook og tildeles også til din Facebook-brugerkonto, hvor de gemmes. Du kan få yderligere oplysninger om Facebooks indsamling og brug af data og om dine rettigheder i forbindelse med dette og måder at beskytte dit privatliv på ved at læse Facebooks databeskyttelsespolitik på https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter-knappen
Vi bruger en Twitter-knap på vores websted. Twitter er et socialt netværk, der drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter-knappen kan genkendes på det tilsvarende logo og evt. påskrift. Twitter modtager oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Når du bruger knappen, vil yderligere oplysninger fra din browser blive sendt direkte til Twitter. Yderligere oplysninger om Twitters indsamling og brug af data og om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i databeskyttelsespolitikken https://twitter.com/en/privacy#update

Instagram-knappen
Vi bruger en Instagram-knap på vores websted. Instagram er et socialt netværk, der drives af Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram-knappen kan genkendes på det tilsvarende logo og evt. påskrift. Den informerer Instagram om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Når du bruger knappen, vil yderligere oplysninger fra din browser blive sendt direkte til Instagram. Du kan få yderligere oplysninger om Instagrams indsamling og brug af data og om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv i databeskyttelsespolitikken https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

LinkedIn-knappen
Vi bruger en LinkedIn-knap på vores websted. LinkedIn er et socialt netværk, der drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn-knappen kan genkendes på det tilsvarende logo og evt. påskrift. LinkedIn modtager oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Når du bruger knappen, vil yderligere oplysninger fra din browser blive sendt direkte til LinkedIn. Du kan få yderligere oplysninger om LinkedIns indsamling og brug af data og om din rettigheder i forhold til at beskytte dit privatliv i databeskyttelsespolitikken https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest-knappen
Vi bruger en Pinterest-knap på vores websted. Pinterest er et socialt netværk, der drives af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Pinterest-knappen kan genkendes på det tilsvarende logo og evt. påskrift. Pinterest modtager oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Når du bruger knappen, vil yderligere oplysninger fra din browser blive sendt direkte til Pinterest. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan Pinterest indsamler og bruger dataene, og om dine rettigheder og måder at beskytte dit privatliv på, i databeskyttelsespolitikken https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Youtube-knappen
Vi bruger en Youtube-knap på vores websted. Youtube er et socialt netværk, der drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Youtube-knappen kan genkendes på det tilsvarende logo og evt. påskrift. Youtube modtager oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Når du bruger knappen, vil yderligere oplysninger fra din browser blive sendt direkte til Youtube. Du kan få yderligere oplysninger om Youtubes indsamling og brug af data og om dine rettigheder og måder at beskytte dit privatliv på i databeskyttelsespolitikken https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=en&ref_topic=6151248

Databehandling og brug af data til markedsførings- og markedsundersøgelsesformål/abonnement på nyhedsbrev
På vores websted har du mulighed for at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev. Nyhedsbrevet informerer om nyheder fra spa & wellness-branchen og om aktuelle tilbud fra Gharieni. For at tilmelde dig skal vi bruge din e-mailadresse. Du kan oplyse os om dit navn, men det er ikke påkrævet.
Når du har indsendt registreringsformularen, modtager du en bekræftelsesmail fra os.
Registreringen træder først i kraft, når du klikker på linket i bekræftelsesmailen. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Brug afmeldingsfunktionen på vores websted (https://www.gharieni-shop.com/newsletter) eller afmeldingslinket i slutningen af hver e-mail. Din e-mailadresse slettes derefter med det samme fra distributionssystemet.

For at tilmelde dig nyhedsbrevet skal du indsende følgende samtykkeerklæring: Jeg er indforstået med at modtage reklame fra Gharieni i form af nyhedsbreve.
Behandling af dine personoplysninger finder kun sted med dit samtykke. Det samtykke, du giver os, er din tilmelding til nyhedsbrevet.

Indsendelsen af denne erklæring om samtykke til behandling og brug af mine personoplysninger til markedsførings- og markedsundersøgelsesformål er frivillig og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at underrette os via e-mail (info@gharieni.com) eller pr. post til adressen anført i sektionen “Kontakt os”.

Brug af serviceudbydere
Gharieni vil gøre brug af eventuelle kontraktansatte serviceudbydere (speditionsfirmaer, kontraktansatte databehandlere, f.eks. datacentre og postklargøringscentre) til f.eks. udlevering af bestilte varer, afsendelse af breve eller e-mails, vedligeholdelse og analyse af databaser og serviceydelser, såkaldt ordrebaseret dataforvaltning, i overensstemmelse med § 11 i den tyske databeskyttelseslov, BDSG. Serviceudbydere og databehandlere får udelukkende adgang til dine personoplysninger i det omfang og i den periode, det er nødvendigt for at levere serviceydelserne, eller i det omfang, du har givet dit samtykke til, at oplysningerne behandles og bruges.

Datasikkerhed
Vi gennemfører tekniske og organisatoriske foranstaltninger for så vidt muligt at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang. Ud over at sikre driftsmiljøet benytter vi også en krypteringsmetode på hele webstedet. De oplysninger, du afgiver, sendes derefter i krypteret form ved hjælp af protokollen Secure Socket Layer (SSL) for at forhindre, at oplysningerne misbruges af tredjeparter. I statuslinjen i din browser kan du kontrollere, om hængelåssymbolet er lukket, og at adressen starter med “https”.

Konkurrencer og lignende reklamekampagner
Fra tid til anden får du mulighed for at deltage i konkurrencer og lignende reklamekampagner på vores websted. Som et led i disse kampagner kan personoplysninger (e-mailadresse, navn, adresse og om nødvendigt andre data, der er nødvendige for kampagnen) også blive indsamlet og opbevaret med henblik på behandling. De personoplysninger, du giver os i løbet af kampagnen, vil udelukkende blive brugt i forbindelse med håndteringen af kampagnen (hvis der f.eks. er tale om lodtrækning, vil oplysningerne blive brugt til at kåre en vinder, give besked om præmier og til at sende præmien). Efter afslutning af kampagnen vil deltagernes data blive slettet.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger fra den/de ansvarlige personer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, ligesom du har ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse. I princippet gælder retten til dataportabilitet også. Du bedes kontakte de anførte adresser i kontaktformularen. Hvis vi har kontaktet dig på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

Hvis du har klager, kan du kontakte en hvilken som helst myndighed, f.eks. kan du kontakte:

Den statslige befuldmægtigede for databeskyttelse og informationsfrihed i Nordrhein-Westfalen:

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen.
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefonnummer: +49 (0) 211 / 38424-0
Fax: +49 (0) 211 / 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Links til andre websteder
Vi linker til andre serviceudbydere, som ikke er associeret med os (tredjeparter). Hvis du klikker på disse links, har vi ikke længere kontrol over de oplysninger, der indsamles og bruges af disse udbydere. Mere detaljeret information om dataindsamling og -brug kan findes i de pågældende udbyderes databeskyttelsespolitikker. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters indsamling og behandling af data. I det omfang det er teknisk muligt, vil vi dog gøre dig tydeligt opmærksom på, at du tilgår et websted tilhørende en tredjepart. Hvis dette ikke allerede fremgår tydeligt af teksten, forsyner vi linket til en tredjepartsudbyders websted med noten “eksternt link”. Denne politik vil regelmæssigt blive opdateret og posted. De juridiske rammebetingelser for os som serviceudbyder er naturligvis underlagt ændringer og justeringer. Disse ændringer og justeringer betyder, at du regelmæssigt skal holde dig orienteret om denne databeskyttelsespolitik. Du kan se den aktuelle status i linjen “Senest opdateret: …” i begyndelsen af denne databeskyttelsespolitik.

Spørgsmål vedrørende databeskyttelse
Spørgsmål vedrørende databeskyttelse i relation til gharieni.com kan stiles til:
Gharieni Group GmbH
Gutenbergstr. 40
47443 Moers
E-mail: datenschutz@gharieni.com
Telefonnummer: +49 (0) 2841 – 88300 – 0 (du kan ringe til os mandag til fredag fra 8.00-17.00)

Menu